Shore Travel

Inspire 2 Travel Ltd

Corner Kitchener & Milford Roads
Milford 0620

p: 09 489 2597
e. hello@shoretravel.co.nz